SOUNDCLOUD DJ MIXES & TUNES

Live mixes from Electrified

 

Damien Blaze (Electrified Resident DJ) – Trance / Hard Dance

Rinski (Electrified Resident DJ) – Hard Dance

 

Voltron – Drum & Bass

 

Greg Packer – Drum & Bass